Vallaelanikud

1.jaanuari 2013 seisuga elas Meremäe vallas 1134 elanikku. Võrreldes eelmise aastaga on vallaelanike arv kasvanud kahe inimese võrra. Vallas oli 2012 aastal 8 sündi ja 26 surma. Positiivne saldo on saavutatud sisserände läbi.

Elanike arvu graafik juuni 2013 kodulehele