Tag Archive | meremäe

Meremäe valla Aasta Tegijad 2012

PiltMeremäe vald on oma aktiivseid kodanikke tunnustanud alates 2008 aastast. Aunimetus antakse üksikisikule või ettevõttele, kelle tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Meremäe valla arengut. Lisaks aunimetusele, lilledele, tänukirjale ja seinataldrikule kaasneb ka rahaline 160 euro suurune rahaline preemia. Eelnevatel aastatel tunnustatud 13-le aunimetusega pärjatud inimesele lisandus vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel veel 5 erilist valla kodanikku. Meremäe valla Aasta Tegija 2012 kultuuri- ja spordivaldkonnas tunnustati  Markus Männik`ut , kelle tegevus ja tulemused  raskejõustikualal on olnud Euroopas väga tulemuslikud-Madriidis rammumehevõistlus Arnold Classic Euroopa amatööride ja Strongman Grand Prix 2012 esimene koht, Võru vägilane 2012  ja  juunis Palamusel rammumeeste võitja Tõnissoni tiitli omanik. Katrin Rahusoov on sotsiaalvaldkonna  üks eestvedajatest olnud üle 20 aasta ning on pälvinud elanike austuse ja usalduse nii oma igapäevase valla perearsti tööga kui ka entusiastliku terviseedendajana. Haridusvaldkonnas märgiti ära Mainer Järvelill mitmete innovaatilisi projektide Laserdisain, Infodisain, Setomaa Tehnoloogia- ja Ettevõtluskeskus algataja ja elluviija. Mart Uibokand on tunnustatud kui mahetootja alates 2001 aastast, nüüdseks tõusnud üheks suuremaks talunikuks koduvallas. Tema eestvedamisel rajati Lõuna-Eesti toiduvõrgustik. Meremäe valla Aasta Tegija 2012  seltsielu eestvedaja tiitli sai Viivika Kooser , kes on aastaid Meremäe valla kultuuri- ja seltsielu mitmekesistaja ja organiseerija.Ta on ka  MTÜ Meremäe Kultuuriühingu aktivist, kelle käe läbi on elluviidud palju erinevaid projekte ning valda aastate jooksul toodud projektidega palju tegevusraha.

Aktusel toimunud aunimetuse ja tänukirjade üleandmise tseremoonia lõppes kohalolijatele väga emotsionaalse ja toreda tõdemisega. Kaks tunnustatut naist annetasid oma rahalise preemia Meremäe vallas elavale kahele suurele perele.  Viivika Kooseri avalik pöördumine: “Annetan selle raha ühele perele, kus kasvavad koos kolm põlvkonda – vanavanaema, lapselaps koos elukaaslasega ja neli väikest last. Selles väikeses tarekeses on olemas ehtne pärimuse kandja  ja pärijad, kellele pärandada. Ma olen veendunud, et sellele perele on seda ümbriku sisu tunduvalt rohkem vaja.“

Meremäe valla elanike arv on kasvanud

kool_I_klassEesti kagupoolsema valla arv on käesoleva aasta 1.jaanuari 2013 seisuga 1134 inimest, mis on kahe inimese võrra suurem kui aasta tagasi. Setomaa tipus on käesoleval sajandil esimene kord, kus  see number kasvanud. Elama on asutud enamjaolt suurematesse keskustesse -Obinitsa, Meremäele, Võmmorski  ja Uusvada külla. Ostetud on ka talumajapidamisi, ennast aastaringselt sisseseatud ning hakatud aktiivselt osalema vallarahva tegemistes. Eripärane puhas loodus, aktiivne omanäoline kultuur ja valla loomemajanduslikust visioonist tulenevad võimalused innustavad  ka edaspidi kolimismõtteid ja sissekirjutamist kaaluma. Kindlust annab uutele elanikele möödunud aastal 1.novembril käivitunud ja hästi õnnestunud kampaania Omadega mäel.

Meremäe vallavanem Rein Järvelill sõnas “Kahtlemata on elanike arvu kasv suurepärane uudis. Eelnevatel aastatel on vallaelanike arv pidevalt vähenenud poolesaja inimese võrra aastas. Olen ka ise Meremäele uuesti elama asunud ja selle otsusega väga rahul!“

 

Viies Meremäe tsässonas pidas rahvas Nahtsipäeva

Vagamärter Anastasia pühakupäeva ehk Nahtsipüha tähistavad viis Meremäe valla küla  – Rokina, Meldova, Küllätüvä, Uusvada j a Serga. Pühapäeval, 11.novembril, toimusid jumalateenistused Küllätüvas, kus asub suurim kivitsässon Eestis, Uusvadas ja Sergas. Uusvadas pühitses Isa Viktor kohaliku kunstniku Sirje Rump´i maalitud Püha Anastasia ikooni. Vanemate külaelanike jutu järgi oli tänavusel mälestusteenistusel poole rohkem rahvast. Vana traditsioon peaks ikka kestma jääma, arvasid kohalikud memmed.

Serga tsässon remonditi põhjalikult 2007 aastal, see on ainukene palvemaja, kus ka nõukogude ajal toimusid teenistused. Serga küla tsässona pühakupäevale tuli rohkelt kohalikke elanikke ja külalisi Petserimaalt. Teenistuse viis läbi Obinitsa preester Isa Viktor, kaasa teenis Tailova kiriku preester Georgi Kurnosov. Toimus ka esimeste rahaliste annetuste üleandmine Tailova kiriku renoveerimiseks toetuseks. Nahtsipäeva ürituse peakorraldaja Eevi Liinamäe oli rahvarohkuse ja päeva õnnestumise üle rõõmus. Rikkaliku peolaua taga räägiti minevikust, olevikust ja loomulikult ka tulevikuplaanidest Setomaal.

Meremäe vallas on säilinud ja korras tsässonaid kokku 11. Need asuvad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa ja Kuigõ külades.

Autor: Setomaa.ee

Rahvastikuränne Meremäe vallas on püsinud positiivne

1.jaanuari 2012 seisuga elas Meremäe vallas 1132 elanikku. Vallaelanike arv on vähenenud valdavalt tänu negatiivsele loomulikule iibele. 13.novembri seisuga on aasta algusest vallas registreeritud 26 surma ning ainult 6 sündi. Rahvastiku ränne on olnud aasta algusest positiivne, vallast on lahkunud 28 inimest ja oma elukohaks Meremäe valla registreerunud 36 inimest.