Talvekartul

Toidutoetusena eraldatakse kuni 60 kg toidukartulit Eesti Rahvastikuregistri andmetel  Meremäe valda registreeritud isiku kohta.

Toidutoetuse avalduse esitamise tähtaeg on  Meremäe valda registreerumisele järgneva aasta 15. jaanuar kuni 31. märts.

Toidutoetuse eraldamise otsustab Meremäe Vallavalitsus elukoha registreerimisele järgneva aasta 1. maiks.

Toidutoetusele on õigus kõigil vallaelanikel, kes on Eesti Rahvastikuregistri andmetel  01. jaanuari seisuga Meremäe valla elanikud ning kes on registreerinud oma elukohaks Meremäe valla taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Toidutoetust saab taotleda üks kord 20 aasta jooksul.