Kolimistoetus

Kolimistoetust 100 eurot makstakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Meremäe valda registreeritud täisealistele pereliikmetele kolimisele järgneval aastal. Kolimistoetuse avalduse esitamise tähtaeg on kolimisest 30 päeva jooksul. Kolimistoetuse maksmise otsustab Meremäe Vallavalitsus kolimisele järgneva aasta 15. veebruariks.

Kolimistoetusele on õigus kõigil täisealistel vallaelanikel, kes on Eesti Rahvastikuregistri andmetel 01. jaanuari seisuga Meremäe valla elanikud ning kes on registreerinud oma elukohaks Meremäe valla taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal. Kolimistoetust saab taotleda üks kord 20 aasta jooksul.