Archives

Meremäe kooli õpilased õpivad roboteid valmistama

03.12.2012 22:57
Igor Taro, Meremäe

Pilt

Setomaal asuva Meremäe kooli õpilased puutuvad kõige muu kõrval kokku ka robotite valmistamise ning nende programeerimisega.

Kolmel päeval nädalas käivad Meremäe kooli õpilased robootikaringis, mis kõrvaltvaatajale meenutab üht suurt mängu, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Robotid võivad tunduda küll mehise ja tehnilise alana, kuid oma loovusega on need köitnud ka kooli tütarlapsi.

“Tundus huvitav see robotite ehitamine ja programmeerimine. /…/ Ei olegi õiget robotit – selline, nagu ise teed ja siis vaatad, kuidas ta ära teeb. Ja kui ei tee, siis muudad midagi,” rääkisid robootikaringi liikmed Agnes Annemäe ja Merli Urbanik.

Noored haaravad põnevat tehnikateadmist lennult, n-ö programmiväliselt on poisid avastanud võimaluse roboteid ka nutitelefonide abil juhtida, et omavahel robotivõitlust pidada.

“Telefoniga juhtimine, mida enne näha oli, on lastel endal leiutatud ja välja otsitud, et selline võimalus on ka olemas,” selgitas Meremäe kooli tehnoloogiaõpetaja Järvelilli Mainer.

Tegu on konstruktoriga, mis võrreldes statsionaarse mudeliga nõuab suuremat läbimõtlemist ja planeerimist.

“Just ongi programmeerimine, et kui palju ja mida paned, et ta ära teeks ülesanded.
Ja kui paned selle paiga, siis peab meelde jätma, kuhu sa selle roboti enne panid,” rääkisid Agnes Annemäe ja Merli Urbanik.

Hiljutistel Esimese Lego liiga Lõuna-Eesti eelvooru võistlustel käis koguni kolmandik kooli õpilastest.

Päris väikesed lapsed peavad aga oma järge ootama.

“Näiteks 1.-3. klassi lapsed ei käi siin ringis, vaid piiluvad ukse vahelt: “Millal ka meie saame robotitega tegelda?” Nüüd on plaanis ka noorematele mingi lihtsam variant robotitest soetada,” kinnitas Järvelilli Mainer.

Viies Meremäe tsässonas pidas rahvas Nahtsipäeva

Vagamärter Anastasia pühakupäeva ehk Nahtsipüha tähistavad viis Meremäe valla küla  – Rokina, Meldova, Küllätüvä, Uusvada j a Serga. Pühapäeval, 11.novembril, toimusid jumalateenistused Küllätüvas, kus asub suurim kivitsässon Eestis, Uusvadas ja Sergas. Uusvadas pühitses Isa Viktor kohaliku kunstniku Sirje Rump´i maalitud Püha Anastasia ikooni. Vanemate külaelanike jutu järgi oli tänavusel mälestusteenistusel poole rohkem rahvast. Vana traditsioon peaks ikka kestma jääma, arvasid kohalikud memmed.

Serga tsässon remonditi põhjalikult 2007 aastal, see on ainukene palvemaja, kus ka nõukogude ajal toimusid teenistused. Serga küla tsässona pühakupäevale tuli rohkelt kohalikke elanikke ja külalisi Petserimaalt. Teenistuse viis läbi Obinitsa preester Isa Viktor, kaasa teenis Tailova kiriku preester Georgi Kurnosov. Toimus ka esimeste rahaliste annetuste üleandmine Tailova kiriku renoveerimiseks toetuseks. Nahtsipäeva ürituse peakorraldaja Eevi Liinamäe oli rahvarohkuse ja päeva õnnestumise üle rõõmus. Rikkaliku peolaua taga räägiti minevikust, olevikust ja loomulikult ka tulevikuplaanidest Setomaal.

Meremäe vallas on säilinud ja korras tsässonaid kokku 11. Need asuvad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa ja Kuigõ külades.

Autor: Setomaa.ee

Rahvastikuränne Meremäe vallas on püsinud positiivne

1.jaanuari 2012 seisuga elas Meremäe vallas 1132 elanikku. Vallaelanike arv on vähenenud valdavalt tänu negatiivsele loomulikule iibele. 13.novembri seisuga on aasta algusest vallas registreeritud 26 surma ning ainult 6 sündi. Rahvastiku ränne on olnud aasta algusest positiivne, vallast on lahkunud 28 inimest ja oma elukohaks Meremäe valla registreerunud 36 inimest.

Informaatika- ja tehnoloogiauudised Meremäe Koolist

Käesoleva õppeaasta esimesel õppeveerandil on Meremäe Koolis palju uut informaatika ja tehnoloogiaõppe vallas.  Meremäe Kool asub võistlustulle ülemaailmses robootika võistlusmängus FLL (http://www.robootika.ee/fll/ ) nelja võistkonnaga ja seda juba 01. detsembril 2012 Tartus AHHAA keskuses.

FLL on lühend sõnadest FIRST ® LEGO ® League ning tähistab Dean Kamen’i asutatud firma FIRST ® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ja LEGO Group’i vahelist koostööd. FIRST LEGO League (FLL) on õpilastele vanuses 9-16 suunatud programm, mille eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia  populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. FLLi 2010. aasta ülesanne oli inimese tervise parendamine. Sellel hooajal toimus 111 kohalikku võistlust ja 540 ametlikku turneed, millel osalesid 17 100 meeskonda, 171 000 õpilast ja seda 50 riigist. Käesoleva hooaja võistluste teemaks on ABI VANADELE.

Selleks, et sellel võistlusel edukalt osaleda, ostis kool kaks NXT Lego robotit. Appi tuli ka Seto Infoselts, kelle projektiga INFODISAIN saadi Vaata Maailma Sihtasutuse korraldatud projektist Nutilabor (http://www.nutilabor.ee/ ) lisaks veel kolm robotit koos lisakomplektidega ning viis sülearvutit robotite programmeerimiseks. Infodisaini tegemisi saate jälgida siit: http://infodisain.blogspot.com/

Seoses FLL võistlusega osalevad meie kooli õpilaste võistkonnad ka Noortekeskuse kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fondi ehk NAF taotlusvoorus, et soetada oma võistkonnale ühtne vorm ja motivatsiooniprogramm. Kuna robotiehitus ja programmeerimine on aja- ja töömahukas tegevus, siis on appi tulnud ka MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus projektiga NOORTE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS JA SOTSIAALSE TÕRJUTUSE VÄHENDAMISEKS ÜHISKONNALE PAKUTAVA NOORSOOTÖÖ TEENUSE OSUTAMINE LÄBI NOORTEKESKUSTE, mille raames said robootikahuvilised juurde kaks ringitundi mehatroonkas (robotiehitus, mis toimuvad esmaspäeviti).

Soovin jõudu, edu ja õnne kõigile FLL võistkondadele!

Mainer Järvelill
Tehnoloogia- ja informaatikaõpetaja Meremäe Koolis

Meremäe vald käivitas elukohakampaania Omadega mäel

Alates 1.novembrist Meremäe valda elukoha registreerunud saavad osa kampaaniast Omadega mäel. Olla omadega mäel on võimas positiivne tunne! Meremäelased on kindlasti tundnud seda väge ning emotsiooni seistes kõrgel Meremäe tornis. Meremäe vald ootab, et kõik kes elavad ja töötavad Meremäe vallas registreeriksid seaduse kohaselt Meremäe valla oma elukohaks.

Vallas ootavad mitmed kümned kodutalud oma lapsi koju. Oma kodukoht ei taha leppida  sellega, et kodu külastatakse ainult korra aastas kirikupühal. “Läbi kampaania Omadega mäel näitame, et Meremäe vald ootab tagasi kõiki vallas juuri omavaid inimesi, samuti loodame, et kõik need kes juba elavad või tahavad tulla elama Meremäele esitavad oma elukohateate ja saavad vallakodanikeks” selgitas kampaania eesmärki vallavanem Rein Järvelill.

Elukoha vahetus on väga tõsine otsus ning seotud ka täiendavate kulutustega. Valla poolt on uutele tulijatele mõeldud 100 eurone kolimistoetus ning talvekartul ja valla kultuurieluga kurssi viimiseks antakse uuele elanikule nimeline Meremäe pass, mis annab õiguse külastada tasuta kõiki passis toodud valla kultuurisündmusi.

Meremäe valla pakkumiste tutvustamiseks on avatud veebileht www.omadegamael.net kus lisaks kampaaniatingimustele on ära toodud meremäelaste jaoks vabad töökohad ning müügis olevad talukohad.

 

Tulnud ja jäänud

Teadmiseks kõikidele, kes elavad Meremäe vallas – Meremäe on meie võrra parem paik.   90-datel oli Meremäelt minejaid palju, peamiselt noored pered lastega. Meie jäime siia selleks, et teistel oleks hea tulla. Meremäele jäid tugevamad, siin ei ole võimalust logelemiseks. Meremäe ei ole kaugel ja siin on veel palju avastamata kohti ning valgeid laike, millele mahuvad tulijad.

Elus peab edasi rühkima, enne tõusmist laskuma ja vastupidi. Kogu aeg on vaja minna, et teada saada, missuguseid üllatusi elul sulle veel pakkuda on. Aina ja aina teada saada kuhu see tee viib või mis selle käänaku taga on. Meremäe vald on geograafiliselt just selline nagu elu.

Meremäe on ja jääb meile, meie lastele ja lastelastele parimaks elamise kohaks. Ma ei ole kunagi kahetsenud, et sattusin Meremäele ja siia jäin.

Viivika Kooser

Algas kampaania OMADEGA MÄEL

Omadega mäel on Meremäe valla projekt mille eesmärk on informeerida inimesi võimalustest, mis neid ootavad Meremäe vallas. Meremäe on üks Eestimaa alguse valdadest oma suurepärase ja meeldiva looduskeskkonnaga ning hästitoimiva taristuga. Siin on loodud kõik tingimused looduslähedaseks eluks. Piirkonnale annab erilise näo vilgas kultuurielu ning omanäoline seto kukltuuritaust.