Archives

Innovaatiline ja ettevõtlik Meremäe kool

IEK2

Innovaatilise kooli päev Meremäe koolis

27. novembril 2013.a. toimus Meremäe Koolis 5.-7. klassi õpilastele rahvusvaheline õppepäev teemal „Innovaatiline ja ettevõtlik kool”. Kohale oli tulnud 60 õpilast- õpetajat kaheteistkümnest Võrumaa koolist (Parksepa KK, Krabi, Rõuge, Kääpa, Osula ning Võru I Põhikool, Haanja Kool, Misso Kool, Vastseliina Gümnaasium, Antsla Kool, Võru Kesklinna Kool, Mõniste Kool) ning Värska Gümnaasiumist ja Petseri Lingvistilisest Gümnaasiumist.
Pärast registreerumist toimus saalis robotite esitlus Haanja kooli ja Meremäe kooli poolt. Järgnesid näidistunnid. Füüsika-muusikatunnis valmistati õpetajate P. Pai ja R. Tarrose juhendamisel klaasist veepille, häälestati need ja mängiti lugusid.
Pärimuskultuuri-keeletunnis tutvustasid õpetajad A. Tarros ja S. Palm seto rõivaid. Koos kuulati-vaadati ettekannet, täideti töölehti ning lauldi seto laulu. Tehnoloogia ja sporditunni ühes osas tutvustas Kaido Kaas pulbervärvimistehnikat. Sai värvida võtmehoidjaid ning teha neile graveeringuid. Sporditunni osas toimus interaktiivne jooksuvõistlus. Õpetaja M. Rästase juhendamisel korraldasid Meremäe kooli õpilased jooksuvõistluse X-BOXi abiga.
Terve päev oli võimalik osaleda töötubades. Läti Jaunlaicene muuseumi töötajate õpetuse järgi sai valmistada suveniirpastlaid. Meremäe kooli ringijuhendaja R. Raudpuu eestvõtmisel. aga polümeersavist Sculpey keraamikat, võtmehoidjaid, külmkapimagneteid, kõrvarõngaid jm.
Osalevad õpetajad said tutvuda iPadidega, muuhulgas lugeda QR-koode, mis olid pandud päeva teemade kohta üles.
Samal ajal toimus aga saalis MTÜ Südamest korraldatud lõbus etendus „Olge terved“ lasteaia- ja esimese kooliastme õpilastele. Osalesid valla mõlema lasteaia ning Meremäe Kooli 1.- 4. klassi õpilased. Etendusel tutvustati mänguliselt tervislikku toitumist, liikumisvajadust ning positiivset ellusuhtumist. Mänge vedasid Jänes Jaak ja Jänku Juta.