Archives

Vanema ajaloo õppepäev Obinitsas

Miikse Jaanikivi

Miikse Jaanikivi

Pühapäeval 1. detsembril toimus vanema ajaloo õppepäev Setomaa koolide ajaloo ja pärimuse õpetajatele, kus näitliku objektide külastamise käigus sidustati minevik tänapäevaga.

Õppepäeva juhendas ja ajastuomaseid taustu avas arheoloog ja ajalooõpetaja Arvis Kiristaja ning koduloolistel ning objektidega  lähimineviku osas haakuvatel koduloolistel ja militaarajaloolistel teemadel  täiendas Aare Hõrn. Tutvuti lähemalt Obinitsa surnuaia läheduses Sakalovapalos paikneva kääbaskalmistu ja zalnikutega ning kõneldi ka kalmistukultuuri järjepidevusest. Tutvuti ka  Miikse Jaanikivi, Meremäe keskmise kiviaja asulakohaga ning Hino järve äärse  Siksälä matmispaigaga. Päeva lõpus toimus Obinitsa Seto Seltsimajas kokkuvõtlik arutelu, kuidas Setomaa ajalugu ja pärimust paremini õppekavaga sidustada. Tõdeti, et veel ei osata avalikkuses piisavalt väärtustada  erakordseid Sakalovapalo ja Siksälä matmispaiku ning Setomaa minevikupärand vajab rohkem käsitlust nii koolides kui ka laiemalt.

Pille Malkov

Meremäe valla arendusnõunik 5086461