Meremäe valla elanike arv on kasvanud

kool_I_klassEesti kagupoolsema valla arv on käesoleva aasta 1.jaanuari 2013 seisuga 1134 inimest, mis on kahe inimese võrra suurem kui aasta tagasi. Setomaa tipus on käesoleval sajandil esimene kord, kus  see number kasvanud. Elama on asutud enamjaolt suurematesse keskustesse -Obinitsa, Meremäele, Võmmorski  ja Uusvada külla. Ostetud on ka talumajapidamisi, ennast aastaringselt sisseseatud ning hakatud aktiivselt osalema vallarahva tegemistes. Eripärane puhas loodus, aktiivne omanäoline kultuur ja valla loomemajanduslikust visioonist tulenevad võimalused innustavad  ka edaspidi kolimismõtteid ja sissekirjutamist kaaluma. Kindlust annab uutele elanikele möödunud aastal 1.novembril käivitunud ja hästi õnnestunud kampaania Omadega mäel.

Meremäe vallavanem Rein Järvelill sõnas “Kahtlemata on elanike arvu kasv suurepärane uudis. Eelnevatel aastatel on vallaelanike arv pidevalt vähenenud poolesaja inimese võrra aastas. Olen ka ise Meremäele uuesti elama asunud ja selle otsusega väga rahul!“

 

Vallaelanike arv pole vähenenud

Omadega mäel kampaania on kestnud varsti poolteist kuud. Senised tulemused on igati rõõmustavad. Vallas on taaskord 1132 elanikku nagu oli aasta alguses. Alates novembri algusest on Meremäe valla oma elukohaks registreerinud 10 inimest ja rõõmustav on ka see, et alates novembri algusest on meil registreeritud ka kaks sündi. Vallast on lahkunud teistesse omavalitsustesse 2 inimest.

Meremäe kooli õpilased õpivad roboteid valmistama

03.12.2012 22:57
Igor Taro, Meremäe

Pilt

Setomaal asuva Meremäe kooli õpilased puutuvad kõige muu kõrval kokku ka robotite valmistamise ning nende programeerimisega.

Kolmel päeval nädalas käivad Meremäe kooli õpilased robootikaringis, mis kõrvaltvaatajale meenutab üht suurt mängu, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Robotid võivad tunduda küll mehise ja tehnilise alana, kuid oma loovusega on need köitnud ka kooli tütarlapsi.

“Tundus huvitav see robotite ehitamine ja programmeerimine. /…/ Ei olegi õiget robotit – selline, nagu ise teed ja siis vaatad, kuidas ta ära teeb. Ja kui ei tee, siis muudad midagi,” rääkisid robootikaringi liikmed Agnes Annemäe ja Merli Urbanik.

Noored haaravad põnevat tehnikateadmist lennult, n-ö programmiväliselt on poisid avastanud võimaluse roboteid ka nutitelefonide abil juhtida, et omavahel robotivõitlust pidada.

“Telefoniga juhtimine, mida enne näha oli, on lastel endal leiutatud ja välja otsitud, et selline võimalus on ka olemas,” selgitas Meremäe kooli tehnoloogiaõpetaja Järvelilli Mainer.

Tegu on konstruktoriga, mis võrreldes statsionaarse mudeliga nõuab suuremat läbimõtlemist ja planeerimist.

“Just ongi programmeerimine, et kui palju ja mida paned, et ta ära teeks ülesanded.
Ja kui paned selle paiga, siis peab meelde jätma, kuhu sa selle roboti enne panid,” rääkisid Agnes Annemäe ja Merli Urbanik.

Hiljutistel Esimese Lego liiga Lõuna-Eesti eelvooru võistlustel käis koguni kolmandik kooli õpilastest.

Päris väikesed lapsed peavad aga oma järge ootama.

“Näiteks 1.-3. klassi lapsed ei käi siin ringis, vaid piiluvad ukse vahelt: “Millal ka meie saame robotitega tegelda?” Nüüd on plaanis ka noorematele mingi lihtsam variant robotitest soetada,” kinnitas Järvelilli Mainer.

Viies Meremäe tsässonas pidas rahvas Nahtsipäeva

Vagamärter Anastasia pühakupäeva ehk Nahtsipüha tähistavad viis Meremäe valla küla  – Rokina, Meldova, Küllätüvä, Uusvada j a Serga. Pühapäeval, 11.novembril, toimusid jumalateenistused Küllätüvas, kus asub suurim kivitsässon Eestis, Uusvadas ja Sergas. Uusvadas pühitses Isa Viktor kohaliku kunstniku Sirje Rump´i maalitud Püha Anastasia ikooni. Vanemate külaelanike jutu järgi oli tänavusel mälestusteenistusel poole rohkem rahvast. Vana traditsioon peaks ikka kestma jääma, arvasid kohalikud memmed.

Serga tsässon remonditi põhjalikult 2007 aastal, see on ainukene palvemaja, kus ka nõukogude ajal toimusid teenistused. Serga küla tsässona pühakupäevale tuli rohkelt kohalikke elanikke ja külalisi Petserimaalt. Teenistuse viis läbi Obinitsa preester Isa Viktor, kaasa teenis Tailova kiriku preester Georgi Kurnosov. Toimus ka esimeste rahaliste annetuste üleandmine Tailova kiriku renoveerimiseks toetuseks. Nahtsipäeva ürituse peakorraldaja Eevi Liinamäe oli rahvarohkuse ja päeva õnnestumise üle rõõmus. Rikkaliku peolaua taga räägiti minevikust, olevikust ja loomulikult ka tulevikuplaanidest Setomaal.

Meremäe vallas on säilinud ja korras tsässonaid kokku 11. Need asuvad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa ja Kuigõ külades.

Autor: Setomaa.ee

Rahvastikuränne Meremäe vallas on püsinud positiivne

1.jaanuari 2012 seisuga elas Meremäe vallas 1132 elanikku. Vallaelanike arv on vähenenud valdavalt tänu negatiivsele loomulikule iibele. 13.novembri seisuga on aasta algusest vallas registreeritud 26 surma ning ainult 6 sündi. Rahvastiku ränne on olnud aasta algusest positiivne, vallast on lahkunud 28 inimest ja oma elukohaks Meremäe valla registreerunud 36 inimest.