Kevadised tähtpäevad

Emadepäeva tähistamiseks kogunes vallarahvas 13. mail vallamaja saali. Kenal kevadpäeval lauldi,10354151_700716003307640_2140478530198477262_n tantsiti ja etendati näitemängu. Suur-suur tänu kõigile, kes aitasid ürituse kaasa. Samuti on vallamaja ruumide renoveerimine lõppenud ja emadepäeva kontserdil said kõik külalised tutvuda kõikide kabinetidega.
10322733_700715596641014_4055353712662141343_n

 

 

 

 

 

 

 

Kaheksateistkümnendal maikuu päeval toimus vallamaja saalis kevadisele Migulapäevale pühendatud kontsert-pidu, kus esines segakoor Hilaro Võrust. Sarnaselt emadepäevale oli ka see kontsert kohale meelitud mõnusa hulga inimesi, kes said osa väga kenast ja kvaliteetsest koorilaulust. Lauldi peamiselt laulupeo kavas olevaid laule, kontserdi käidus täienes koor ka meie kohalike lauljatega ja koos võetud viisijupid olid eriti toredad. Peale koori lahkumist võeti peagi ka pill välja ja üheskoos lauldud laulud kõlasid õhtutundideni. Suured tänud Hilarole ja kõigile abistajatele, kes andisd panuse sellele kenale päevale.SAMSUNG

Hõbedane päev Kuldres

p757872577-5Aprillikuu kolmandal päeval said Võrumaa KOV võistkonnad kokku Kuldres, et pidada maha võrkpalliturniir. Üritus oli väga hästi korraldatud ja sportlik päev möödus väga ladusalt, selle eest muidugi suur tänu korraldajatele. Sel korral oli üle pikkade aastate esindatud ka Meremäe vald, kes saavutas võõrustajate järel teise koha. Hõbedasse võistkonda kuulus vallavanem Rein Järvelill, abivallavanem   Kristjan Vilu, noorsootöötaja Sirle Muiste, õpetajad Hele Kroon, Aira Tarros ja Rein Tarros ning endine õpetaja Tarvet Päkk. Siinkohal sooviks veelkord tänada kõiki vastasvõistkondi, kelle lahkel loal võis Tarvet meie võistkonnaga liituda. Reeglina pidid võistkonnad koosnema omavalitsuse, volikogu,   komisjonide või allasutuste liikmestest, ametnikest ja töölistest.

Võistluspäev algas lahinguga võõrustajate vastu, alustuseks tuli vastu võtta 0:2 kaotus Urvastelt. Teise kohtumise võitsime Võru valla vastu geimidega 2:0 ja lugesime oma päeva juba kordaläinuks, aga süüses kasvab isu. Viimane kohtumine alagrupis oli ja Haanja valla vastu ja lihtne matemaatika ütles, et 2:0 võit tagaks meile koha nelja parema hulgas. Esimene geim kulges üpris tasavägiselt, aga lõpp kaldus siiski meie kasuks. Teine geim sujus võrdselt umbes keskpaigani, kust alates vallavanema 8 järjestikust pallikut, sealhulgas nii mõnigi serviäss viis meid poolfinaali. Edasi ootasime huviga Antslas peetud alagrupmängude tulemusi ja kogu meie võistkonna rõõmuks võitis sealse alagrupi väga pingelises heitluses Rõuge vallaga meie naabrid Vasteliina vald. Seega saime poolfinaalis madistada oma naabritega. Väga hea emotsioon ja oluliselt paranenud koostöö viisid meid esimeses geimis 21:16 võidule, teises geimis Vastseliina kosus ja võttis 19:21 geimivõidu, kuid parem punktide vahe viis finaali Meremäe võistkonna. Finaalivastane oli meie päeva esimene ehmatus – Urvaste. Esimene geim kulges võrdselt skoorini 10:10 ja sealt edasi lagunes meie mäng täielikult, põhjuseks siis pingelangus, väsimus, kogenematus, vastase paremus, mõni muu faktor või kõik kokku, seda ei oska enam öelda, aga hõbade medal kaelas, tuju hea ja kõik hea! Meie võistkonna parimaks mängijaks tunnistati Aira Tarros.

Kokkuvõtvalt oli turniiri paremusjärjestus järgmine: 1. Urvaste vald 2. Meremäe vald 3. Rõuge vald 4. Vastseliina vald 5. Võru vald 6. Antsla vald 7. Haanja vald

Meremäe valla Aasta Tegijad 2013

aasta_tegijadTaaskord on meie Vabariik aastavõrra vanemaks saanud ja meil oli põhjust kokku saada, et seda üheskoos tähistada ning tunnustada Meremäe valla Aasta Tegijaid 2013. Konkurss oli sedapuhku päris tihe ja see, et meile laekus palju ettepanekuid Aasta Tegijate osas näitab, et meil on palju tublisid elanike, kes hoolivad oma kogukonnast.

Kõik kes nominendiks seati väärivad tunnustust, kuid vastava komisjoni ettepanekuga ja volikogu otsusega, otsustati sel aastal eriliselt esile tõsta järgnevaid isikuid: hariduse valdkonnas Eve Ellermäe, kultuuri valdkonnas Vassili Lillepuu, ettevõtluse valdkonnas Laivi Mesikäpp, spordi valdkonnas Tarvet Päkk ja sotsiaalvaldkonnas Terje Ploom.

Soovin Aasta Tegijatele, nominentidele ja ka kõigile Meremäe valla elanikele edu ja jaksu kõigis ettevõtmistes. Uus aasta on aktiivselt käimas ja loodame et see aasta mahutab endas rohkelt toredaid tegusid!

Seto Turismitalo sai tunnustuse UMA TEGU

PiltMeremäe vallas asuv Setomaa Turismitalo on puhkajaid ja külalisi  võõrustanud ligi 15 aastat. Kvaliteetse teeninduse ja järjekindla tegevusega on turismitalu saanud tuntuks siin ja sealpool piiri.

Selle aasta Võrumaa Uma Tegu parima tunnustusega toodi välja talu uus peomaja “Taivaalodsõ Nulk” ja “Taivaalodsõ Nulk ja Seto rESTo trükised”. Talu perenaine Laivi Mesikäpp kinnitas, et nüüdsest on peomaja Taivaalodsõ Nulk valmis sünnipäevalisi, pulmalisi, teatrikülastajaid ja teisi kultuurihuvilisi korraga võõrustama ligi 200 ringis ning veel pidas perenaine eriti oluliseks seda, et majja pääsemine ja majas liikumine on mugavaks tehtud ka liikumispuudega inimestele.

Peale majutuse, erinevate saunade ja vaba aja tegevuste pakub talu nii seto sööki kui ka traditsioonidest inspireeritud söömaaegasid. Kohalikke traditsioone väärtustavad külalised saavad kuulata soovi korral ka UNESCO kultuuripärandisse kantud ehedat seto leelot.

Vanema ajaloo õppepäev Obinitsas

Miikse Jaanikivi

Miikse Jaanikivi

Pühapäeval 1. detsembril toimus vanema ajaloo õppepäev Setomaa koolide ajaloo ja pärimuse õpetajatele, kus näitliku objektide külastamise käigus sidustati minevik tänapäevaga.

Õppepäeva juhendas ja ajastuomaseid taustu avas arheoloog ja ajalooõpetaja Arvis Kiristaja ning koduloolistel ning objektidega  lähimineviku osas haakuvatel koduloolistel ja militaarajaloolistel teemadel  täiendas Aare Hõrn. Tutvuti lähemalt Obinitsa surnuaia läheduses Sakalovapalos paikneva kääbaskalmistu ja zalnikutega ning kõneldi ka kalmistukultuuri järjepidevusest. Tutvuti ka  Miikse Jaanikivi, Meremäe keskmise kiviaja asulakohaga ning Hino järve äärse  Siksälä matmispaigaga. Päeva lõpus toimus Obinitsa Seto Seltsimajas kokkuvõtlik arutelu, kuidas Setomaa ajalugu ja pärimust paremini õppekavaga sidustada. Tõdeti, et veel ei osata avalikkuses piisavalt väärtustada  erakordseid Sakalovapalo ja Siksälä matmispaiku ning Setomaa minevikupärand vajab rohkem käsitlust nii koolides kui ka laiemalt.

Pille Malkov

Meremäe valla arendusnõunik 5086461

Suure matkaraja Oandu- Ikla kauneim lõik asub Meremäe vallas

heavaadeEelmise aastal valmis RMK-l uus 370 km matkarada Oandu-Ikla, pole leidnud lõpliku parimat lahendust, leiab matkajuht Alar Sikk. Sellel pikal rajal on lõike, mis läbivad ka  Meremäe valda. Sellega tehakse tööd, et pikendada matakarajal ürgse looduse, maastiku mitmekesisuse,  kaunite metsakoosluste, kõrgete liivakivipaljandite ja uhteorgude nautimist. Matkajad ei soovi käia tuimalt mööda maanteid, selles on igati kindel ka rajameister, see osa on rajast on üks huvitavamaid ning ilusamaid. Juba teada ja tuntud Piusa ürgoru matkarada oleks võimalik viia kogu ulatuses mööda metsateid Vastseliina linnusest kuni Piusani. Suurt koostööd ja maaomanike head tahet nõudev ettevõtmine annaks võimaluse liikuda turvaliselt, loodussäästvalt ja nautida imelisi vaateid. Meremäe vallas asub ka teine ürgse maastikuga piirkond, Tuhkvitsa oja ja Obinitsa paisjärv mis läbib pikkupidi tervet piirkonda.  Tuhkvitsa oja on tõeliselt väärikas väikevend Piusa jõele. Sügisene aeg on parim tutvuda maastiku võimalustega ja luua uus matkateeke Piusalt Obinitsani. Kohaliku elaniku Tõnu maastikutundmist kasutades liikus huviliste grupp sellel nädalal ja pidas plaani kuidas peidetud 4 kilomeetrit huvitavat rajakest korrastada ja tutvustada matkajatele. Sellised looduslikud rikkused ei tohiks jääda tähelepanuta ja rikastaksid meie kõikide elu.

Innovaatiline ja ettevõtlik Meremäe kool

IEK2

Innovaatilise kooli päev Meremäe koolis

27. novembril 2013.a. toimus Meremäe Koolis 5.-7. klassi õpilastele rahvusvaheline õppepäev teemal „Innovaatiline ja ettevõtlik kool”. Kohale oli tulnud 60 õpilast- õpetajat kaheteistkümnest Võrumaa koolist (Parksepa KK, Krabi, Rõuge, Kääpa, Osula ning Võru I Põhikool, Haanja Kool, Misso Kool, Vastseliina Gümnaasium, Antsla Kool, Võru Kesklinna Kool, Mõniste Kool) ning Värska Gümnaasiumist ja Petseri Lingvistilisest Gümnaasiumist.
Pärast registreerumist toimus saalis robotite esitlus Haanja kooli ja Meremäe kooli poolt. Järgnesid näidistunnid. Füüsika-muusikatunnis valmistati õpetajate P. Pai ja R. Tarrose juhendamisel klaasist veepille, häälestati need ja mängiti lugusid.
Pärimuskultuuri-keeletunnis tutvustasid õpetajad A. Tarros ja S. Palm seto rõivaid. Koos kuulati-vaadati ettekannet, täideti töölehti ning lauldi seto laulu. Tehnoloogia ja sporditunni ühes osas tutvustas Kaido Kaas pulbervärvimistehnikat. Sai värvida võtmehoidjaid ning teha neile graveeringuid. Sporditunni osas toimus interaktiivne jooksuvõistlus. Õpetaja M. Rästase juhendamisel korraldasid Meremäe kooli õpilased jooksuvõistluse X-BOXi abiga.
Terve päev oli võimalik osaleda töötubades. Läti Jaunlaicene muuseumi töötajate õpetuse järgi sai valmistada suveniirpastlaid. Meremäe kooli ringijuhendaja R. Raudpuu eestvõtmisel. aga polümeersavist Sculpey keraamikat, võtmehoidjaid, külmkapimagneteid, kõrvarõngaid jm.
Osalevad õpetajad said tutvuda iPadidega, muuhulgas lugeda QR-koode, mis olid pandud päeva teemade kohta üles.
Samal ajal toimus aga saalis MTÜ Südamest korraldatud lõbus etendus „Olge terved“ lasteaia- ja esimese kooliastme õpilastele. Osalesid valla mõlema lasteaia ning Meremäe Kooli 1.- 4. klassi õpilased. Etendusel tutvustati mänguliselt tervislikku toitumist, liikumisvajadust ning positiivset ellusuhtumist. Mänge vedasid Jänes Jaak ja Jänku Juta.

“Hõpõhelme’ ja Meremäe mehe” annab kümnenda tegutsemisaasta puhul välja CD

MeremaeMeremäe vallas tegutseval seto folklooriansamblil “Hõpõhelme’ ja Meremäe mehe’” täitus käesoleval aastal 10. tegutsemisaasta. Selle sündmuse puhul käisid ansambli liikmed stuudios oma lugusid salvestamas. CD-plaat peaks valmima selle aasta detsembrikuus.
Sünnipäeva tähistati Hämsa kõrtsis, meelolumuusikat mängis lõõtspillil Elmar Ruusamäe. Folkansambli koosseisu kuulub tänasel päeval 15 tublit leelotajat, kellest neli on osalenud ansambli tegevuses algusest peale.

Ansamblit juhendab Aino-Maria Helm ning katusorganisatsiooniks on Meremäe Kultuuriühing ning eestvedajaks Viivika Kooser.

Meremäe valla Aasta Tegijad 2012

PiltMeremäe vald on oma aktiivseid kodanikke tunnustanud alates 2008 aastast. Aunimetus antakse üksikisikule või ettevõttele, kelle tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Meremäe valla arengut. Lisaks aunimetusele, lilledele, tänukirjale ja seinataldrikule kaasneb ka rahaline 160 euro suurune rahaline preemia. Eelnevatel aastatel tunnustatud 13-le aunimetusega pärjatud inimesele lisandus vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel veel 5 erilist valla kodanikku. Meremäe valla Aasta Tegija 2012 kultuuri- ja spordivaldkonnas tunnustati  Markus Männik`ut , kelle tegevus ja tulemused  raskejõustikualal on olnud Euroopas väga tulemuslikud-Madriidis rammumehevõistlus Arnold Classic Euroopa amatööride ja Strongman Grand Prix 2012 esimene koht, Võru vägilane 2012  ja  juunis Palamusel rammumeeste võitja Tõnissoni tiitli omanik. Katrin Rahusoov on sotsiaalvaldkonna  üks eestvedajatest olnud üle 20 aasta ning on pälvinud elanike austuse ja usalduse nii oma igapäevase valla perearsti tööga kui ka entusiastliku terviseedendajana. Haridusvaldkonnas märgiti ära Mainer Järvelill mitmete innovaatilisi projektide Laserdisain, Infodisain, Setomaa Tehnoloogia- ja Ettevõtluskeskus algataja ja elluviija. Mart Uibokand on tunnustatud kui mahetootja alates 2001 aastast, nüüdseks tõusnud üheks suuremaks talunikuks koduvallas. Tema eestvedamisel rajati Lõuna-Eesti toiduvõrgustik. Meremäe valla Aasta Tegija 2012  seltsielu eestvedaja tiitli sai Viivika Kooser , kes on aastaid Meremäe valla kultuuri- ja seltsielu mitmekesistaja ja organiseerija.Ta on ka  MTÜ Meremäe Kultuuriühingu aktivist, kelle käe läbi on elluviidud palju erinevaid projekte ning valda aastate jooksul toodud projektidega palju tegevusraha.

Aktusel toimunud aunimetuse ja tänukirjade üleandmise tseremoonia lõppes kohalolijatele väga emotsionaalse ja toreda tõdemisega. Kaks tunnustatut naist annetasid oma rahalise preemia Meremäe vallas elavale kahele suurele perele.  Viivika Kooseri avalik pöördumine: “Annetan selle raha ühele perele, kus kasvavad koos kolm põlvkonda – vanavanaema, lapselaps koos elukaaslasega ja neli väikest last. Selles väikeses tarekeses on olemas ehtne pärimuse kandja  ja pärijad, kellele pärandada. Ma olen veendunud, et sellele perele on seda ümbriku sisu tunduvalt rohkem vaja.“