Archive | detsember 2013

Seto Turismitalo sai tunnustuse UMA TEGU

PiltMeremäe vallas asuv Setomaa Turismitalo on puhkajaid ja külalisi  võõrustanud ligi 15 aastat. Kvaliteetse teeninduse ja järjekindla tegevusega on turismitalu saanud tuntuks siin ja sealpool piiri.

Selle aasta Võrumaa Uma Tegu parima tunnustusega toodi välja talu uus peomaja “Taivaalodsõ Nulk” ja “Taivaalodsõ Nulk ja Seto rESTo trükised”. Talu perenaine Laivi Mesikäpp kinnitas, et nüüdsest on peomaja Taivaalodsõ Nulk valmis sünnipäevalisi, pulmalisi, teatrikülastajaid ja teisi kultuurihuvilisi korraga võõrustama ligi 200 ringis ning veel pidas perenaine eriti oluliseks seda, et majja pääsemine ja majas liikumine on mugavaks tehtud ka liikumispuudega inimestele.

Peale majutuse, erinevate saunade ja vaba aja tegevuste pakub talu nii seto sööki kui ka traditsioonidest inspireeritud söömaaegasid. Kohalikke traditsioone väärtustavad külalised saavad kuulata soovi korral ka UNESCO kultuuripärandisse kantud ehedat seto leelot.

Vanema ajaloo õppepäev Obinitsas

Miikse Jaanikivi

Miikse Jaanikivi

Pühapäeval 1. detsembril toimus vanema ajaloo õppepäev Setomaa koolide ajaloo ja pärimuse õpetajatele, kus näitliku objektide külastamise käigus sidustati minevik tänapäevaga.

Õppepäeva juhendas ja ajastuomaseid taustu avas arheoloog ja ajalooõpetaja Arvis Kiristaja ning koduloolistel ning objektidega  lähimineviku osas haakuvatel koduloolistel ja militaarajaloolistel teemadel  täiendas Aare Hõrn. Tutvuti lähemalt Obinitsa surnuaia läheduses Sakalovapalos paikneva kääbaskalmistu ja zalnikutega ning kõneldi ka kalmistukultuuri järjepidevusest. Tutvuti ka  Miikse Jaanikivi, Meremäe keskmise kiviaja asulakohaga ning Hino järve äärse  Siksälä matmispaigaga. Päeva lõpus toimus Obinitsa Seto Seltsimajas kokkuvõtlik arutelu, kuidas Setomaa ajalugu ja pärimust paremini õppekavaga sidustada. Tõdeti, et veel ei osata avalikkuses piisavalt väärtustada  erakordseid Sakalovapalo ja Siksälä matmispaiku ning Setomaa minevikupärand vajab rohkem käsitlust nii koolides kui ka laiemalt.

Pille Malkov

Meremäe valla arendusnõunik 5086461