Archive | november 2013

Suure matkaraja Oandu- Ikla kauneim lõik asub Meremäe vallas

heavaadeEelmise aastal valmis RMK-l uus 370 km matkarada Oandu-Ikla, pole leidnud lõpliku parimat lahendust, leiab matkajuht Alar Sikk. Sellel pikal rajal on lõike, mis läbivad ka  Meremäe valda. Sellega tehakse tööd, et pikendada matakarajal ürgse looduse, maastiku mitmekesisuse,  kaunite metsakoosluste, kõrgete liivakivipaljandite ja uhteorgude nautimist. Matkajad ei soovi käia tuimalt mööda maanteid, selles on igati kindel ka rajameister, see osa on rajast on üks huvitavamaid ning ilusamaid. Juba teada ja tuntud Piusa ürgoru matkarada oleks võimalik viia kogu ulatuses mööda metsateid Vastseliina linnusest kuni Piusani. Suurt koostööd ja maaomanike head tahet nõudev ettevõtmine annaks võimaluse liikuda turvaliselt, loodussäästvalt ja nautida imelisi vaateid. Meremäe vallas asub ka teine ürgse maastikuga piirkond, Tuhkvitsa oja ja Obinitsa paisjärv mis läbib pikkupidi tervet piirkonda.  Tuhkvitsa oja on tõeliselt väärikas väikevend Piusa jõele. Sügisene aeg on parim tutvuda maastiku võimalustega ja luua uus matkateeke Piusalt Obinitsani. Kohaliku elaniku Tõnu maastikutundmist kasutades liikus huviliste grupp sellel nädalal ja pidas plaani kuidas peidetud 4 kilomeetrit huvitavat rajakest korrastada ja tutvustada matkajatele. Sellised looduslikud rikkused ei tohiks jääda tähelepanuta ja rikastaksid meie kõikide elu.

Innovaatiline ja ettevõtlik Meremäe kool

IEK2

Innovaatilise kooli päev Meremäe koolis

27. novembril 2013.a. toimus Meremäe Koolis 5.-7. klassi õpilastele rahvusvaheline õppepäev teemal „Innovaatiline ja ettevõtlik kool”. Kohale oli tulnud 60 õpilast- õpetajat kaheteistkümnest Võrumaa koolist (Parksepa KK, Krabi, Rõuge, Kääpa, Osula ning Võru I Põhikool, Haanja Kool, Misso Kool, Vastseliina Gümnaasium, Antsla Kool, Võru Kesklinna Kool, Mõniste Kool) ning Värska Gümnaasiumist ja Petseri Lingvistilisest Gümnaasiumist.
Pärast registreerumist toimus saalis robotite esitlus Haanja kooli ja Meremäe kooli poolt. Järgnesid näidistunnid. Füüsika-muusikatunnis valmistati õpetajate P. Pai ja R. Tarrose juhendamisel klaasist veepille, häälestati need ja mängiti lugusid.
Pärimuskultuuri-keeletunnis tutvustasid õpetajad A. Tarros ja S. Palm seto rõivaid. Koos kuulati-vaadati ettekannet, täideti töölehti ning lauldi seto laulu. Tehnoloogia ja sporditunni ühes osas tutvustas Kaido Kaas pulbervärvimistehnikat. Sai värvida võtmehoidjaid ning teha neile graveeringuid. Sporditunni osas toimus interaktiivne jooksuvõistlus. Õpetaja M. Rästase juhendamisel korraldasid Meremäe kooli õpilased jooksuvõistluse X-BOXi abiga.
Terve päev oli võimalik osaleda töötubades. Läti Jaunlaicene muuseumi töötajate õpetuse järgi sai valmistada suveniirpastlaid. Meremäe kooli ringijuhendaja R. Raudpuu eestvõtmisel. aga polümeersavist Sculpey keraamikat, võtmehoidjaid, külmkapimagneteid, kõrvarõngaid jm.
Osalevad õpetajad said tutvuda iPadidega, muuhulgas lugeda QR-koode, mis olid pandud päeva teemade kohta üles.
Samal ajal toimus aga saalis MTÜ Südamest korraldatud lõbus etendus „Olge terved“ lasteaia- ja esimese kooliastme õpilastele. Osalesid valla mõlema lasteaia ning Meremäe Kooli 1.- 4. klassi õpilased. Etendusel tutvustati mänguliselt tervislikku toitumist, liikumisvajadust ning positiivset ellusuhtumist. Mänge vedasid Jänes Jaak ja Jänku Juta.

“Hõpõhelme’ ja Meremäe mehe” annab kümnenda tegutsemisaasta puhul välja CD

MeremaeMeremäe vallas tegutseval seto folklooriansamblil “Hõpõhelme’ ja Meremäe mehe’” täitus käesoleval aastal 10. tegutsemisaasta. Selle sündmuse puhul käisid ansambli liikmed stuudios oma lugusid salvestamas. CD-plaat peaks valmima selle aasta detsembrikuus.
Sünnipäeva tähistati Hämsa kõrtsis, meelolumuusikat mängis lõõtspillil Elmar Ruusamäe. Folkansambli koosseisu kuulub tänasel päeval 15 tublit leelotajat, kellest neli on osalenud ansambli tegevuses algusest peale.

Ansamblit juhendab Aino-Maria Helm ning katusorganisatsiooniks on Meremäe Kultuuriühing ning eestvedajaks Viivika Kooser.