Archive | jaanuar 2013

Meremäe valla elanike arv on kasvanud

kool_I_klassEesti kagupoolsema valla arv on käesoleva aasta 1.jaanuari 2013 seisuga 1134 inimest, mis on kahe inimese võrra suurem kui aasta tagasi. Setomaa tipus on käesoleval sajandil esimene kord, kus  see number kasvanud. Elama on asutud enamjaolt suurematesse keskustesse -Obinitsa, Meremäele, Võmmorski  ja Uusvada külla. Ostetud on ka talumajapidamisi, ennast aastaringselt sisseseatud ning hakatud aktiivselt osalema vallarahva tegemistes. Eripärane puhas loodus, aktiivne omanäoline kultuur ja valla loomemajanduslikust visioonist tulenevad võimalused innustavad  ka edaspidi kolimismõtteid ja sissekirjutamist kaaluma. Kindlust annab uutele elanikele möödunud aastal 1.novembril käivitunud ja hästi õnnestunud kampaania Omadega mäel.

Meremäe vallavanem Rein Järvelill sõnas “Kahtlemata on elanike arvu kasv suurepärane uudis. Eelnevatel aastatel on vallaelanike arv pidevalt vähenenud poolesaja inimese võrra aastas. Olen ka ise Meremäele uuesti elama asunud ja selle otsusega väga rahul!“