Archive | november 2012

Viies Meremäe tsässonas pidas rahvas Nahtsipäeva

Vagamärter Anastasia pühakupäeva ehk Nahtsipüha tähistavad viis Meremäe valla küla  – Rokina, Meldova, Küllätüvä, Uusvada j a Serga. Pühapäeval, 11.novembril, toimusid jumalateenistused Küllätüvas, kus asub suurim kivitsässon Eestis, Uusvadas ja Sergas. Uusvadas pühitses Isa Viktor kohaliku kunstniku Sirje Rump´i maalitud Püha Anastasia ikooni. Vanemate külaelanike jutu järgi oli tänavusel mälestusteenistusel poole rohkem rahvast. Vana traditsioon peaks ikka kestma jääma, arvasid kohalikud memmed.

Serga tsässon remonditi põhjalikult 2007 aastal, see on ainukene palvemaja, kus ka nõukogude ajal toimusid teenistused. Serga küla tsässona pühakupäevale tuli rohkelt kohalikke elanikke ja külalisi Petserimaalt. Teenistuse viis läbi Obinitsa preester Isa Viktor, kaasa teenis Tailova kiriku preester Georgi Kurnosov. Toimus ka esimeste rahaliste annetuste üleandmine Tailova kiriku renoveerimiseks toetuseks. Nahtsipäeva ürituse peakorraldaja Eevi Liinamäe oli rahvarohkuse ja päeva õnnestumise üle rõõmus. Rikkaliku peolaua taga räägiti minevikust, olevikust ja loomulikult ka tulevikuplaanidest Setomaal.

Meremäe vallas on säilinud ja korras tsässonaid kokku 11. Need asuvad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa ja Kuigõ külades.

Autor: Setomaa.ee

Rahvastikuränne Meremäe vallas on püsinud positiivne

1.jaanuari 2012 seisuga elas Meremäe vallas 1132 elanikku. Vallaelanike arv on vähenenud valdavalt tänu negatiivsele loomulikule iibele. 13.novembri seisuga on aasta algusest vallas registreeritud 26 surma ning ainult 6 sündi. Rahvastiku ränne on olnud aasta algusest positiivne, vallast on lahkunud 28 inimest ja oma elukohaks Meremäe valla registreerunud 36 inimest.

Informaatika- ja tehnoloogiauudised Meremäe Koolist

Käesoleva õppeaasta esimesel õppeveerandil on Meremäe Koolis palju uut informaatika ja tehnoloogiaõppe vallas.  Meremäe Kool asub võistlustulle ülemaailmses robootika võistlusmängus FLL (http://www.robootika.ee/fll/ ) nelja võistkonnaga ja seda juba 01. detsembril 2012 Tartus AHHAA keskuses.

FLL on lühend sõnadest FIRST ® LEGO ® League ning tähistab Dean Kamen’i asutatud firma FIRST ® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ja LEGO Group’i vahelist koostööd. FIRST LEGO League (FLL) on õpilastele vanuses 9-16 suunatud programm, mille eesmärgiks on teaduse ja tehnoloogia  populariseerimine ning lastele vajalike teadmiste ja oskuste andmine. FLLi 2010. aasta ülesanne oli inimese tervise parendamine. Sellel hooajal toimus 111 kohalikku võistlust ja 540 ametlikku turneed, millel osalesid 17 100 meeskonda, 171 000 õpilast ja seda 50 riigist. Käesoleva hooaja võistluste teemaks on ABI VANADELE.

Selleks, et sellel võistlusel edukalt osaleda, ostis kool kaks NXT Lego robotit. Appi tuli ka Seto Infoselts, kelle projektiga INFODISAIN saadi Vaata Maailma Sihtasutuse korraldatud projektist Nutilabor (http://www.nutilabor.ee/ ) lisaks veel kolm robotit koos lisakomplektidega ning viis sülearvutit robotite programmeerimiseks. Infodisaini tegemisi saate jälgida siit: http://infodisain.blogspot.com/

Seoses FLL võistlusega osalevad meie kooli õpilaste võistkonnad ka Noortekeskuse kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fondi ehk NAF taotlusvoorus, et soetada oma võistkonnale ühtne vorm ja motivatsiooniprogramm. Kuna robotiehitus ja programmeerimine on aja- ja töömahukas tegevus, siis on appi tulnud ka MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus projektiga NOORTE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMISEKS JA SOTSIAALSE TÕRJUTUSE VÄHENDAMISEKS ÜHISKONNALE PAKUTAVA NOORSOOTÖÖ TEENUSE OSUTAMINE LÄBI NOORTEKESKUSTE, mille raames said robootikahuvilised juurde kaks ringitundi mehatroonkas (robotiehitus, mis toimuvad esmaspäeviti).

Soovin jõudu, edu ja õnne kõigile FLL võistkondadele!

Mainer Järvelill
Tehnoloogia- ja informaatikaõpetaja Meremäe Koolis